פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 مدیریت

مدیریت

 مالی

واحد مالی

 فنی

واحد فنی