ارائه شده در دیتاسنتر آسیاتک

کنترل پنل فوق‌حرفه‌ای سی‌پنل (cPanel)

IR-AMR-1 14 Disponibile

کنترل پنل حرفه‌ای Cpanel/WHM

 • 20 گیگابایت فضاي ميزباني
 • نامحدود پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • نامحدود اکانت نمايندگي و سي پنل مجاز
 • دارد قابليت ايجاد نماينده مستر و عادي
 • اسکريپت Softaculous امکانات
 • نامحدود زير دامنه
 • روزانه،هفتگي،ماهيانه بک آپ گيري منظم سرور
 • دارد قابليت بک آپ گيري توسط نماينده
 • نامحدود ديتابيس MySQL
 • نامحدود اکانت FTP
 • حرفه اي آمارگير
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • ماهيانه،ساليانه پرداخت
 • %0 تخفيف پرداخت 3 ماهه
 • %3 تخفيف پرداخت 6 ماهه
 • %5 تخفيف پرداخت ساليانه
IR-AMR-2 17 Disponibile

کنترل پنل حرفه‌ای Cpanel/WHM

 • 35 گیگابایت فضاي ميزباني
 • نامحدود پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • نامحدود اکانت نمايندگي و سي پنل مجاز
 • دارد قابليت ايجاد نماينده مستر و عادي
 • اسکريپت Softaculous امکانات
 • نامحدود زير دامنه
 • روزانه،هفتگي،ماهيانه بک آپ گيري منظم سرور
 • دارد قابليت بک آپ گيري توسط نماينده
 • نامحدود ديتابيس MySQL
 • نامحدود اکانت FTP
 • حرفه اي آمارگير
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • ماهيانه،ساليانه پرداخت
 • %0 تخفيف پرداخت 3 ماهه
 • %3 تخفيف پرداخت 6 ماهه
 • %5 تخفيف پرداخت ساليانه
IR-AMR-3 18 Disponibile

کنترل پنل حرفه‌ای Cpanel/WHM

 • 50 گیگابایت فضاي ميزباني
 • نامحدود پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • نامحدود اکانت نمايندگي و سي پنل مجاز
 • دارد قابليت ايجاد نماينده مستر و عادي
 • اسکريپت Softaculous امکانات
 • نامحدود زير دامنه
 • روزانه،هفتگي،ماهيانه بک آپ گيري منظم سرور
 • دارد قابليت بک آپ گيري توسط نماينده
 • نامحدود ديتابيس MySQL
 • نامحدود اکانت FTP
 • حرفه اي آمارگير
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • ماهيانه،ساليانه پرداخت
 • %0 تخفيف پرداخت 3 ماهه
 • %3 تخفيف پرداخت 6 ماهه
 • %5 تخفيف پرداخت ساليانه
نمایندگی آلفا مستر لینوکس ایران-IR-AMR-4 19 Disponibile

کنترل پنل حرفه‌ای Cpanel/WHM

 • 100 گیگابایت فضاي ميزباني
 • نامحدود پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • نامحدود اکانت نمايندگي و سي پنل مجاز
 • دارد قابليت ايجاد نماينده مستر و عادي
 • اسکريپت Softaculous امکانات
 • نامحدود زير دامنه
 • روزانه،هفتگي،ماهيانه بک آپ گيري منظم سرور
 • دارد قابليت بک آپ گيري توسط نماينده
 • نامحدود ديتابيس MySQL
 • نامحدود اکانت FTP
 • حرفه اي آمارگير
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • ماهيانه،ساليانه پرداخت
 • %0 تخفيف پرداخت 3 ماهه
 • %3 تخفيف پرداخت 6 ماهه
 • %5 تخفيف پرداخت ساليانه
IR-AMR-5 18 Disponibile

کنترل پنل حرفه‌ای Cpanel/WHM

 • 150 گیگابایت فضاي ميزباني
 • نامحدود پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • نامحدود اکانت نمايندگي و سي پنل مجاز
 • دارد قابليت ايجاد نماينده مستر و عادي
 • اسکريپت Softaculous امکانات
 • نامحدود زير دامنه
 • روزانه،هفتگي،ماهيانه بک آپ گيري منظم سرور
 • دارد قابليت بک آپ گيري توسط نماينده
 • نامحدود ديتابيس MySQL
 • نامحدود اکانت FTP
 • حرفه اي آمارگير
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • ماهيانه،ساليانه پرداخت
 • %0 تخفيف پرداخت 3 ماهه
 • %3 تخفيف پرداخت 6 ماهه
 • %5 تخفيف پرداخت ساليانه