ارائه شده در دو لوکیشن ایران و آلمان بصورت همزمان

در دو سیستم عامل لینوکس و ویندوز

SAMR-1

نمایندگی آلفا مستر لینوکس
++++++++++++++ به اضافه +++++++++++++++

 • جداگانه در دو سرور ایران + آلمان فضای میزبانی
 • آسیاتک + هتزنر دیتاسنتر
 • 20 گیگابایت ایران + 20 گیگابایت آلمان فضاي ميزباني
 • نامحدود هردو سرور منصفانه پهنای باند
 • نامحدود در هردو سرور اکانت نمايندگي مستر،ریسلر و یوزر سي پنل
 • در صورت درخواست IP اختصاصی
 • منظم رزوانه هفتگی و ماهیانه بک آپ
 • نامحدود و کامل امکانات
 • در هر دوسرور Cpanel/WHM کنترل پنل
 • پرداخت بهای یک نمایندگی و دریافت دو نمایندگی نمایندگی( 1*3)
 • ماهیانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، سالیانه پرداخت
SAMR-2

نمایندگی آلفا مستر لینوکس

 • جداگانه در دو سرور ایران + آلمان فضای میزبانی
 • آسیاتک + هتزنر دیتاسنتر
 • 35 گیگابایت ایران + 35 گیگابایت آلمان فضاي ميزباني
 • نامحدود هردو سرور منصفانه پهنای باند
 • نامحدود در هردو سرور اکانت نمايندگي مستر،ریسلر و یوزر سي پنل
 • در صورت درخواست IP اختصاصی
 • منظم رزوانه هفتگی و ماهیانه بک آپ
 • نامحدود و کامل امکانات
 • در هر دوسرور Cpanel/WHM کنترل پنل
 • پرداخت بهای یک نمایندگی و دریافت دو نمایندگی نمایندگی( 1*2)
 • ماهیانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، سالیانه پرداخت
SAMR-3

نمایندگی آلفا مستر لینوکس

 • جداگانه در دو سرور ایران + آلمان فضای میزبانی
 • آسیاتک + هتزنر دیتاسنتر
 • 50 گیگابایت ایران + 50 گیگابایت آلمان فضاي ميزباني
 • نامحدود هردو سرور منصفانه پهنای باند
 • نامحدود در هردو سرور اکانت نمايندگي مستر،ریسلر و یوزر سي پنل
 • در صورت درخواست IP اختصاصی
 • منظم رزوانه هفتگی و ماهیانه بک آپ
 • نامحدود و کامل امکانات
 • در هر دوسرور Cpanel/WHM کنترل پنل
 • پرداخت بهای یک نمایندگی و دریافت دو نمایندگی نمایندگی( 1*2)
 • ماهیانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، سالیانه پرداخت
SAMR-4

نمایندگی آلفا مستر لینوکس

 • جداگانه در دو سرور ایران + آلمان فضای میزبانی
 • آسیاتک + هتزنر دیتاسنتر
 • 100 گیگابایت ایران + 100 گیگابایت آلمان فضاي ميزباني
 • نامحدود هردو سرور منصفانه پهنای باند
 • نامحدود در هردو سرور اکانت نمايندگي مستر،ریسلر و یوزر سي پنل
 • در صورت درخواست IP اختصاصی
 • منظم رزوانه هفتگی و ماهیانه بک آپ
 • نامحدود و کامل امکانات
 • در هر دوسرور Cpanel/WHM کنترل پنل
 • پرداخت بهای یک نمایندگی و دریافت دو نمایندگی نمایندگی( 1*2)
 • ماهیانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، سالیانه پرداخت