میزبانی لینوکس (Linux Hosting)

کنترل پنل فوق‌حرفه‌ای سی‌پنل (cPanel)

LS-1
 • 0.05 گیگابایت فضاي ميزباني
 • 1 گیگابايت پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • 1عدد دامنه Addon دامنه
 • نصب سريع اسکريپت softaculous امکانات
 • نامحدود زير دامنه
 • روزانه،هفتگي،ماهيانه بک آپ گيري
 • نامحدود ديتابيس MySQL
 • FrontPage Extention امکان فعال سازي
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Import / Export Backup
 • حرفه اي آمارگير
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • Cpanel کنترل پنل
 • فقط 6 ماهه يا سالانه پرداخت
LS-2
 • 0.1 گیگابايت فضاي ميزباني
 • 1.5 گيگابايت پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • 1عدد دامنه Addon دامنه
 • نصب سريع اسکريپت softaculous امکانات
 • نامحدود زير دامنه
 • روزانه،هفتگي،ماهيانه بک آپ گيري
 • نامحدود ديتابيس MySQL
 • FrontPage Extention امکان فعال سازي
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Import / Export Backup
 • حرفه اي آمارگير
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • Cpanel کنترل پنل
 • فقط 6 ماهه يا سالانه پرداخت
LS-3
 • 0.25 گیگابایت فضاي ميزباني
 • 2.5 گيگابايت پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • 1عدد دامنه Addon دامنه
 • نصب سريع اسکريپت softaculous امکانات
 • نامحدود زير دامنه
 • روزانه،هفتگي،ماهيانه بک آپ گيري
 • نامحدود ديتابيس MySQL
 • FrontPage Extention امکان فعال سازي
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Import / Export Backup
 • حرفه اي آمارگير
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • Cpanel کنترل پنل
 • فقط 6 ماهه يا سالانه پرداخت
LS-4
 • 0.5 گیگابایت فضاي ميزباني
 • 5 گيگابايت پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • 1عدد دامنه Addon دامنه
 • نصب سريع اسکريپت softaculous امکانات
 • نامحدود زير دامنه
 • روزانه،هفتگي،ماهيانه بک آپ گيري
 • نامحدود ديتابيس MySQL
 • FrontPage Extention امکان فعال سازي
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Import / Export Backup
 • حرفه اي آمارگير
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • Cpanel کنترل پنل
 • فقط 6 ماهه يا سالانه پرداخت
LS-5
 • 0.75 گیگابایت فضاي ميزباني
 • 7.5 گیگابایت پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • 1عدد دامنه Addon دامنه
 • نصب سريع اسکريپت softaculous امکانات
 • نامحدود زير دامنه
 • روزانه،هفتگي،ماهيانه بک آپ گيري
 • نامحدود ديتابيس MySQL
 • FrontPage Extention امکان فعال سازي
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Import / Export Backup
 • حرفه اي آمارگير
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • Cpanel کنترل پنل
 • فقط 6 ماهه يا سالانه پرداخت
LS-6
 • 1 گیگابايت فضاي ميزباني
 • 20 گیگابایت پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • 1عدد دامنه Addon دامنه
 • نصب سريع اسکريپت softaculous امکانات
 • نامحدود زير دامنه
 • روزانه،هفتگي،ماهيانه بک آپ گيري
 • نامحدود ديتابيس MySQL
 • FrontPage Extention امکان فعال سازي
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Import / Export Backup
 • حرفه اي آمارگير
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • Cpanel کنترل پنل
 • فقط 6 ماهه يا سالانه پرداخت
LN-1
 • 3 گيگابايت فضاي ميزباني
 • 15 گيگابايت پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • نامحدود Addon دامنه
 • نصب سريع اسکريپت softaculous امکانات
 • نامحدود زير دامنه
 • روزانه،هفتگي،ماهيانه بک آپ گيري
 • نامحدود ديتابيس MySQL
 • FrontPage Extention امکان فعال سازي
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Import / Export Backup
 • حرفه اي آمارگير
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • Cpanel کنترل پنل
 • فقط 6 ماهه يا سالانه پرداخت
LN-2
 • 5 گيگابايت فضاي ميزباني
 • 25 گيگابايت پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • نامحدود Addon دامنه
 • نصب سريع اسکريپت softaculous امکانات
 • نامحدود زير دامنه
 • روزانه،هفتگي،ماهيانه بک آپ گيري
 • نامحدود ديتابيس MySQL
 • FrontPage Extention امکان فعال سازي
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Import / Export Backup
 • حرفه اي آمارگير
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • Cpanel کنترل پنل
 • فقط 6 ماهه يا سالانه پرداخت
LN-3
 • 10 گيگابايت فضاي ميزباني
 • 50 گيگابايت پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • نامحدود Addon دامنه
 • نصب سريع اسکريپت softaculous امکانات
 • نامحدود زير دامنه
 • روزانه،هفتگي،ماهيانه بک آپ گيري
 • نامحدود ديتابيس MySQL
 • FrontPage Extention امکان فعال سازي
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Import / Export Backup
 • حرفه اي آمارگير
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • Cpanel کنترل پنل
 • ماهيانه پرداخت