میزبانی بکاپ (Backup Hosting)

مناسب برای پیکربندی فضای پشتیبان‌گیری

BK-1
 • 5 گيگابايت فضاي ميزباني
 • نامحدود پهناي باند
 • 5 اکانت FTP
 • Germany مکان سرور
 • 1 گيگابيت پورت سرور
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • Cpanel کنترل پنل
BK-2
 • 10 گيگابايت فضاي ميزباني
 • نامحدود پهناي باند
 • 5 اکانت FTP
 • Germany مکان سرور
 • 1 گيگابيت پورت سرور
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • Cpanel کنترل پنل
BK-3
 • 20 گيگابايت فضاي ميزباني
 • نامحدود پهناي باند
 • 10 اکانت FTP
 • Germany مکان سرور
 • 1 گيگابيت پورت سرور
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • Cpanel کنترل پنل
BK-4
 • 50 گيگابايت فضاي ميزباني
 • نامحدود پهناي باند
 • 10 اکانت FTP
 • Germany مکان سرور
 • 1 گيگابيت پورت سرور
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • Cpanel کنترل پنل
BK-5
 • 100 گيگابايت فضاي ميزباني
 • نامحدود پهناي باند
 • نامحدود اکانت FTP
 • Germany مکان سرور
 • 1 گيگابيت پورت سرور
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • Cpanel کنترل پنل