ویندوز سرور 2016- دیتاسنتر سروش رسانه

کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK)

IR-W-1 20 متاح

کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK)

 • 500 مگابايت فضاي ميزباني
 • نامحدود پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • یک سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود زير دامنه
 • روزانه،هفتگي،ماهيانه بک آپ گيري
 • نامحدود ديتابيس MySQL
 • نامحدود ديتابيس MSSQL
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Import / Export Backup
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • فقط 3 ماهه ، 3 ماهه يا سالانه پرداخت
IR-W-2 20 متاح

کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK)

 • 1000 مگابايت فضاي ميزباني
 • نامحدود پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • یک سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود زير دامنه
 • روزانه،هفتگي،ماهيانه بک آپ گيري
 • نامحدود ديتابيس MySQL
 • نامحدود ديتابيس MSSQL
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Import / Export Backup
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • فقط 3 ماهه ، 3 ماهه يا سالانه پرداخت
IR-W-3 20 متاح

کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK)

 • 2000 مگابايت فضاي ميزباني
 • نامحدود پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • 2 سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود زير دامنه
 • روزانه،هفتگي،ماهيانه بک آپ گيري
 • نامحدود ديتابيس MySQL
 • نامحدود ديتابيس MSSQL
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Import / Export Backup
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • فقط 3 ماهه ، 3 ماهه يا سالانه پرداخت
IR-W-4 20 متاح

کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK)

 • 5000 مگابايت فضاي ميزباني
 • نامحدود پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • 3 سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود زير دامنه
 • روزانه،هفتگي،ماهيانه بک آپ گيري
 • نامحدود ديتابيس MySQL
 • نامحدود ديتابيس MSSQL
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Import / Export Backup
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • فقط 3 ماهه ، 3 ماهه يا سالانه پرداخت
IR-W-5 20 متاح

کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK)

 • 10 گیگابايت فضاي ميزباني
 • نامحدود پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • 5 سایتهای قابل میزبانی
 • نامحدود زير دامنه
 • روزانه،هفتگي،ماهيانه بک آپ گيري
 • نامحدود ديتابيس MySQL
 • نامحدود ديتابيس MSSQL
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Import / Export Backup
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • فقط 3 ماهه ، 3 ماهه يا سالانه پرداخت