میزبانی دانلود (Download Hosting)

مناسب برای پیکربندی فضای دانلود/آپلود

HD-1
 • 2 گيگابايت فضاي ميزباني
 • 200 گيگابايت پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • 1عدد دامنه Addon دامنه
 • نامحدود زير دامنه
 • ندارد ديتابيس MySQL
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Import / Export Backup
 • حرفه اي آمارگير
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • Cpanel کنترل پنل
 • ندارد قابليت نصب اسکريپت ليچ
 • ماهيانه،ساليانه پرداخت
 • %10 تخفيف پرداخت 6 ماهه
 • %15 تخفيف پرداخت ساليانه
HD-2
 • 5 گيگابايت فضاي ميزباني
 • 300 گيگابايت پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • 5عدد دامنه Addon دامنه
 • نامحدود زير دامنه
 • ندارد ديتابيس MySQL
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Import / Export Backup
 • حرفه اي آمارگير
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • Cpanel کنترل پنل
 • ندارد قابليت نصب اسکريپت ليچ
 • ماهيانه،ساليانه پرداخت
 • %10 تخفيف پرداخت 6 ماهه
 • %15 تخفيف پرداخت ساليانه
HD-3


 • 10 گيگابايت فضاي ميزباني
 • 400 گيگابايت پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • 5عدد دامنه Addon دامنه
 • نامحدود زير دامنه
 • ندارد ديتابيس MySQL
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Import / Export Backup
 • حرفه اي آمارگير
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • Cpanel کنترل پنل
 • ندارد قابليت نصب اسکريپت ليچ
 • ماهيانه،ساليانه پرداخت
 • %10 تخفيف پرداخت 6 ماهه
 • %15 تخفيف پرداخت ساليانه
HD-4
 • 25 گيگابايت فضاي ميزباني
 • 500 گيگابايت پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • 5عدد دامنه Addon دامنه
 • نامحدود زير دامنه
 • ندارد ديتابيس MySQL
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Import / Export Backup
 • حرفه اي آمارگير
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • Cpanel کنترل پنل
 • ندارد قابليت نصب اسکريپت ليچ
 • ماهيانه،ساليانه پرداخت
 • %10 تخفيف پرداخت 6 ماهه
 • %15 تخفيف پرداخت ساليانه
HD-5
 • 50 گيگابايت فضاي ميزباني
 • 600 گيگابايت پهناي باند
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • 5عدد دامنه Addon دامنه
 • نامحدود زير دامنه
 • ندارد ديتابيس MySQL
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود Import / Export Backup
 • حرفه اي آمارگير
 • 24 ساعته پشتيباني آنلاين
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل فوري
 • Cpanel کنترل پنل
 • ندارد قابليت نصب اسکريپت ليچ
 • ماهيانه،ساليانه پرداخت
 • %10 تخفيف پرداخت 6 ماهه
 • %15 تخفيف پرداخت ساليانه