تعرفه سرویسهای نمایندگی آلفا مستر دانلود


IR-HDR-1

۳۵۰۰۰ تومان / ماه

 • فضای میزبانی : ۱۵ گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود(ضریب مصرفی پهنای باند نسبت به فضای میزبانی در این پکیج ۱۰ برابر می باشد.)
 • تعداد کل زیرمجموعه : نامحدود
 • کنترل پنل : CPANEL/WHM

IR-HDR-2

۴۵۰۰۰ تومان / ماه

 • فضای میزبانی : ۳۰ گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود(ضریب مصرفی پهنای باند نسبت به فضای میزبانی در این پکیج ۱۰ برابر می باشد.)
 • تعداد کل زیرمجموعه : نامحدود
 • کنترل پنل : CPANEL/WHM

IR-HDR-3

۷۵۰۰۰ تومان / ماه

 • فضای میزبانی : ۵۰ گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود(ضریب مصرفی پهنای باند نسبت به فضای میزبانی در این پکیج ۱۰ برابر می باشد.)
 • تعداد کل زیرمجموعه : نامحدود
 • کنترل پنل : CPANEL/WHM

HDR-1

۶۵۰۰۰ تومان/ ماه

 • فضای میزبانی : ۵۰ گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت قابل میزبانی : ۱۵ اکانت
 • کنترل پنل : CPANEL/WHM
 • بک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهیانه : ندارد

HDR-2

۱۰۰۰۰۰ تومان/ ماه

 • فضای میزبانی : ۱۰۰ گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت قابل میزبانی : ۲۵ اکانت
 • کنترل پنل : CPANEL/WHM
 • بک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهیانه : ندارد

تماس با WhatsApp