ویندوز سرور 2016- دیتاسنتر سروش رسانه

کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK)

IR-W-1

16,667تومان
Maandelijks

فضاي ميزباني 500 مگابايت
10% Complete

پهناي باند نامحدود
100% Complete

IP اختصاصي در صورت درخواست
100% Complete

سایتهای قابل میزبانی یک
100% Complete

زير دامنه نامحدود
100% Complete

بک آپ گيري روزانه،هفتگي،ماهيانه
100% Complete

ديتابيس MySQL نامحدود
100% Complete

ديتابيس MSSQL نامحدود
100% Complete

اکانت FTP نامحدود
100% Complete

Import / Export Backup نامحدود
100% Complete

پشتيباني آنلاين 24 ساعته
100% Complete

تحويل فوري پس از پرداخت آنلاين
100% Complete

پرداخت فقط 3 ماهه ، 3 ماهه يا سالانه
100% Complete


کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK)

IR-W-2

26,667تومان
Maandelijks

فضاي ميزباني 1000 مگابايت
20% Complete

پهناي باند نامحدود
100% Complete

IP اختصاصي در صورت درخواست
100% Complete

سایتهای قابل میزبانی یک
100% Complete

زير دامنه نامحدود
100% Complete

بک آپ گيري روزانه،هفتگي،ماهيانه
100% Complete

ديتابيس MySQL نامحدود
100% Complete

ديتابيس MSSQL نامحدود
100% Complete

اکانت FTP نامحدود
100% Complete

Import / Export Backup نامحدود
100% Complete

پشتيباني آنلاين 24 ساعته
100% Complete

تحويل فوري پس از پرداخت آنلاين
100% Complete

پرداخت فقط 3 ماهه ، 3 ماهه يا سالانه
100% Complete


کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK)

IR-W-3

30,000تومان
Maandelijks

فضاي ميزباني 2000 مگابايت
40% Complete

پهناي باند نامحدود
100% Complete

IP اختصاصي در صورت درخواست
100% Complete

سایتهای قابل میزبانی 2
20% Complete

زير دامنه نامحدود
100% Complete

بک آپ گيري روزانه،هفتگي،ماهيانه
100% Complete

ديتابيس MySQL نامحدود
100% Complete

ديتابيس MSSQL نامحدود
100% Complete

اکانت FTP نامحدود
100% Complete

Import / Export Backup نامحدود
100% Complete

پشتيباني آنلاين 24 ساعته
100% Complete

تحويل فوري پس از پرداخت آنلاين
100% Complete

پرداخت فقط 3 ماهه ، 3 ماهه يا سالانه
100% Complete


کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK)

IR-W-4

40,000تومان
Maandelijks

فضاي ميزباني 5000 مگابايت
100% Complete

پهناي باند نامحدود
100% Complete

IP اختصاصي در صورت درخواست
100% Complete

سایتهای قابل میزبانی 3
30% Complete

زير دامنه نامحدود
100% Complete

بک آپ گيري روزانه،هفتگي،ماهيانه
100% Complete

ديتابيس MySQL نامحدود
100% Complete

ديتابيس MSSQL نامحدود
100% Complete

اکانت FTP نامحدود
100% Complete

Import / Export Backup نامحدود
100% Complete

پشتيباني آنلاين 24 ساعته
100% Complete

تحويل فوري پس از پرداخت آنلاين
100% Complete

پرداخت فقط 3 ماهه ، 3 ماهه يا سالانه
100% Complete


کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK)

IR-W-5

50,000تومان
Maandelijks

فضاي ميزباني 10 گیگابايت
0% Complete

پهناي باند نامحدود
100% Complete

IP اختصاصي در صورت درخواست
100% Complete

سایتهای قابل میزبانی 5
50% Complete

زير دامنه نامحدود
100% Complete

بک آپ گيري روزانه،هفتگي،ماهيانه
100% Complete

ديتابيس MySQL نامحدود
100% Complete

ديتابيس MSSQL نامحدود
100% Complete

اکانت FTP نامحدود
100% Complete

Import / Export Backup نامحدود
100% Complete

پشتيباني آنلاين 24 ساعته
100% Complete

تحويل فوري پس از پرداخت آنلاين
100% Complete

پرداخت فقط 3 ماهه ، 3 ماهه يا سالانه
100% Complete


کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK)