55,000تومان
ماهانه
ADC-1
کاربر همزمان آنلاین
15 نفر
امکان فعال سازی همزمان وبکم
2 وبکم در کلاس
آدرس کلاس با زمان نامحدود
یک کلاس
نوع سرور میزبان
اشتراکی ایران
رم و پردازنده سرور
32 گیگابایت/ 16 هسته XEON
آدرس دامنه کلاس
اشتراکی
ترافیک مصرفی
نامحدود
پورت سرور
1 گیگابیت
فضای میزبانی
15 گیگابایت
نرم افزار
Adobe connect 10.6
95,000تومان
ماهانه
ADC-2
کاربر همزمان آنلاین
30 نفر
امکان فعال سازی همزمان وبکم
2 وبکم در کلاس
آدرس کلاس با زمان نامحدود
یک کلاس
نوع سرور میزبان
اشتراکی ایران
رم و پردازنده سرور
32 گیگابایت/ 16 هسته XEON
آدرس دامنه کلاس
اشتراکی
ترافیک مصرفی
نامحدود
پورت سرور
1 گیگابیت
فضای میزبانی
30 گیگابایت
نرم افزار
Adobe connect 10.6
130,000تومان
ماهانه
ADC-3
کاربر همزمان آنلاین
50 نفر
امکان فعال سازی همزمان وبکم
2 وبکم در کلاس
آدرس کلاس با زمان نامحدود
یک کلاس
نوع سرور میزبان
اشتراکی ایران
رم و پردازنده سرور
32 گیگابایت/ 16 هسته XEON
آدرس دامنه کلاس
اشتراکی
ترافیک مصرفی
نامحدود
پورت سرور
1 گیگابیت
فضای میزبانی
30 گیگابایت
نرم افزار
Adobe connect 10.6
450,000تومان
ماهانه
100,000 هزینه تنظیم
ADC-4
کاربر همزمان آنلاین
100 نفر
امکان تعریف کلاس
بدون محدودیت
نوع سرور میزبان
سرور مجازی با منابع اختصاصی ایران
رم و پردازنده سرور
8 گیگابایت/ 8 هسته XEON
ترافیک مصرفی
نامحدود
پورت سرور
1 گیگابیت
فضای میزبانی
100 گیگابایت SSD
زمان کلاس
نامحدود
نرم افزار
Adobe connect 10.6
هزینه راه اندازی
100 هزار تومان