میزبانی پربازدید (High-Traffic Hosting)

مناسب برای راه‌اندازی وبسایت پربازدید

HP-1

25,000تومان
ماهانه

فضاي ميزباني 5 گيگابايت
6% Complete

پهناي باند 200گيگابايت
13% Complete

IP اختصاصي در صورت درخواست
100% Complete

حداکثر بازديد روزانه سايتها 5000 بازديد
11% Complete

بک آپ گيري روزانه،هفتگي،ماهيانه
100% Complete

پشتيباني آنلاين 24 ساعته
100% Complete

تحويل فوري پس از پرداخت آنلاين
100% Complete

کنترل پنل Cpanel/WHM
100% Complete

پرداخت ماهيانه،ساليانه
100% Complete

تخفيف پرداخت 6 ماهه %10
100% Complete

تخفيف پرداخت ساليانه %15
100% Complete


HP-2

45,000تومان
ماهانه

فضاي ميزباني 10 گيگابايت
13% Complete

پهناي باند 500گيگابايت
33% Complete

IP اختصاصي در صورت درخواست
100% Complete

حداکثر بازديد روزانه سايتها 15000 بازديد
33% Complete

بک آپ گيري روزانه،هفتگي،ماهيانه
100% Complete

پشتيباني آنلاين 24 ساعته
100% Complete

تحويل فوري پس از پرداخت آنلاين
100% Complete

کنترل پنل Cpanel/WHM
100% Complete

پرداخت ماهيانه،ساليانه
100% Complete

تخفيف پرداخت 6 ماهه %10
100% Complete

تخفيف پرداخت ساليانه %15
100% Complete


HP-3

75,000تومان
ماهانه

فضاي ميزباني 50 گيگابايت
66% Complete

پهناي باند 1000گيگابايت
66% Complete

IP اختصاصي در صورت درخواست
100% Complete

حداکثر بازديد روزانه سايتها 30000 بازديد
66% Complete

بک آپ گيري روزانه،هفتگي،ماهيانه
100% Complete

پشتيباني آنلاين 24 ساعته
100% Complete

تحويل فوري پس از پرداخت آنلاين
100% Complete

کنترل پنل Cpanel/WHM
100% Complete

پرداخت ماهيانه،ساليانه
100% Complete

تخفيف پرداخت 6 ماهه %10
100% Complete

تخفيف پرداخت ساليانه %15
100% Complete


HP-4

100,000تومان
ماهانه

فضاي ميزباني 75 گيگابايت
100% Complete

پهناي باند 1500گيگابايت
100% Complete

IP اختصاصي در صورت درخواست
100% Complete

حداکثر بازديد روزانه سايتها 45000 بازديد
100% Complete

بک آپ گيري روزانه،هفتگي،ماهيانه
100% Complete

پشتيباني آنلاين 24 ساعته
100% Complete

تحويل فوري پس از پرداخت آنلاين
100% Complete

کنترل پنل Cpanel/WHM
100% Complete

پرداخت ماهيانه،ساليانه
100% Complete

تخفيف پرداخت 6 ماهه %10
100% Complete

تخفيف پرداخت ساليانه %15
100% Complete


خارج از دسترس