میزبانی بکاپ (Backup Hosting)

مناسب برای پیکربندی فضای پشتیبان‌گیری

BK-1

8,000تومان
ماهانه

فضاي ميزباني 5 گيگابايت
5% Complete

پهناي باند نامحدود
100% Complete

اکانت FTP 5
25% Complete

مکان سرور Germany
100% Complete

پورت سرور 1 گيگابيت
100% Complete

پشتيباني آنلاين 24 ساعته
100% Complete

تحويل فوري پس از پرداخت آنلاين
100% Complete

کنترل پنل Cpanel
100% Complete


BK-2

12,000تومان
ماهانه

فضاي ميزباني 10 گيگابايت
10% Complete

پهناي باند نامحدود
100% Complete

اکانت FTP 5
25% Complete

مکان سرور Germany
100% Complete

پورت سرور 1 گيگابيت
100% Complete

پشتيباني آنلاين 24 ساعته
100% Complete

تحويل فوري پس از پرداخت آنلاين
100% Complete

کنترل پنل Cpanel
100% Complete


BK-3

18,000تومان
ماهانه

فضاي ميزباني 20 گيگابايت
20% Complete

پهناي باند نامحدود
100% Complete

اکانت FTP 10
50% Complete

مکان سرور Germany
100% Complete

پورت سرور 1 گيگابيت
100% Complete

پشتيباني آنلاين 24 ساعته
100% Complete

تحويل فوري پس از پرداخت آنلاين
100% Complete

کنترل پنل Cpanel
100% Complete


BK-4

25,000تومان
ماهانه

فضاي ميزباني 50 گيگابايت
50% Complete

پهناي باند نامحدود
100% Complete

اکانت FTP 10
50% Complete

مکان سرور Germany
100% Complete

پورت سرور 1 گيگابيت
100% Complete

پشتيباني آنلاين 24 ساعته
100% Complete

تحويل فوري پس از پرداخت آنلاين
100% Complete

کنترل پنل Cpanel
100% Complete


BK-5

50,000تومان
ماهانه

فضاي ميزباني 100 گيگابايت
100% Complete

پهناي باند نامحدود
100% Complete

اکانت FTP نامحدود
100% Complete

مکان سرور Germany
100% Complete

پورت سرور 1 گيگابيت
100% Complete

پشتيباني آنلاين 24 ساعته
100% Complete

تحويل فوري پس از پرداخت آنلاين
100% Complete

کنترل پنل Cpanel
100% Complete