ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.


Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.com
110,000تومان
1 سال
N/A
110,000تومان
1 سال
.net
120,000تومان
1 سال
N/A
120,000تومان
1 سال
.org new!
120,000تومان
1 سال
N/A
120,000تومان
1 سال
.biz
85,000تومان
1 سال
N/A
85,000تومان
1 سال
.info
130,000تومان
1 سال
N/A
130,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.


 افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

 انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains