قابل توجه کلیه کاربران و نمایندگان عزیز

با عنایت به افزایش شدید قیمت ارز و  رشد 60  درصدی قیمت یورو ،ناچار به افزایش قیمت سرویس های نمایندگی و میزبانی سرور آلمان هستیم

تلاش مجموعه ایرناهاست در جهت ثبات قیمت گذاری بوده است، ولیکن رشد 60 درصدی قیمت یورو قابل تحمل نمی باشد. البته این اتفاق چند ماهی می باشد که رخ داده و مجموعه ایرناهاست با امید کاهش قیمت یورو  این افزایش قیمت ها را تحمل نموده است ،ولی متاسفانه با روند فعلی و قیمت  نرخ حواله یورو (21500 تومان) موضوع قابل تحمل نبوده و چاره ای جز افزایش قیمت سرویسهای میزبانی-نمایندگی خارجی نداریم. چنانچه دوستان عزیز تمایل داشته باشند می توانند از سرویس نمایندگی و میزبانی داخلی(سرور ایران) مجموعه استفاده نمایند. با تشکرWednesday, June 17, 2020

« برگشت