با سلام
دسترسی به فایروال سرور جهت باز کردن و یا مسدود نمودن آی پی برای نمایندگان محترم ایجاد شده است.بدین منظور می توانید از بخش
whm---->plugins----->configserver security& firewall
 نسبت به مسدودکردن و یا رفع نمودن مسدودی آی پی اقدام نمایید .
با تشکر-مدیریت ایرناهاست


Tuesday, August 4, 2015

« برگشت