تعرفه سرویسهای میزبانیIR-W-2

۸۰۰۰۰ تومان /سه ماهه

 • فضای میزبانی ۱۰۰۰ مگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • امکانات: نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • سایتهای قابل میزبانی : یک دامنه

IR-W-1

۵۰۰۰۰ تومان /سه ماهه

 • فضای میزبانی : ۵۰۰ مگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • امکانات نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • سایتهای قابل میزبانی : یک دامنه


IR-W-5

۵۰۰۰۰ تومان /ماهیانه

 • فضای میزبانی ۱۰ گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • امکانات: نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • سایتهای قابل میزبانی : ۵دامنه

IR-W-4

۴۰۰۰۰ تومان /ماهیانه

 • پهنای باند ۵۰۰۰ مگابایت
 • فضای میزبانی : نامحدود
 • امکانات : نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • سایتهای قابل میزبانی: ۳ دامنه

هاست ویندوز ایران

IR-WR-3

۱۲۰۰۰۰ تومان/ماهاینه

 • فضای میزبانی : ۳۰ گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • بک آپ گیری روزانه، هفتگی، ماهیانه
 • کنترل پنل PLESK

هاست ویندوز ایران

IR-WR-1

۱۰۰۰۰۰ تومان/ماهیانه

 • فضای میزبانی ۲۰ گیگابایت
 • پهنای باند : نامحدود منصفانه
 • بک آپ گیری روزانه، هفتگی، ماهیانه
 • کنترل پنل PLESK

۹۴%
رضایت مشتریان

۴۸۶
نمایندگی آلفامستر

۲۷۶۳
میزبانی لینوکس

۱۱۴
طراحی وبسایت

تماس با WhatsApp